IV. Fundamentele teoretice ale învăţământului gustian. Sistemul ştiinţelor sociale