Rondelul dezastrului mondial

Nori se bat la orizon.
Tot apusul sângerează.
Urlă groaznic un ciclon,
Sena din adânc oftează.

Bubuiri ce nu-ncetează
Sunt un tunet unison.
Nori se bat la orizon.
Tot apusul sângerează.

State noi se-nfiinţează,
Prăbuşit e câte-un tron...
Moartea-şi plimbă monoton
Coasa ei ce vieţi retează.
Nori se bat la orizon.