Excelsior

    Sub luna plină,
Cu farmecul ce-n jos se lasă,
Oricare coperiş de casă
    E baltă de lumină.

    Albastra noapte
E toată ploaie argintie,
Un vis de-naltă poezie,
    De cântec şi de şoapte.

    Din lumi astrale
Magia înfăşurătoare
Cuprinde în a ei splendoare
    A plângerilor vale.

    Sub pulberi de aur,
Sub stele, flori scânteietoare,
Ce griji pot fi predomnitoare,
    Şi ce destin, balaur?

    O! cer, natură,
O! Dumnezeu, mister albastru,
M-ai ridicat peste dezastru,
    Peste blestem şi ură.