XV. Concepţii privitoare la existenţa lumii exterioare