X. Necesitatea gnoseologică şi practică a regularităţii