IX. Încercări de fundamentare a principiului regularităţii