XI. Aplicaţiile sociale ale sistemului. Organizarea vieţii universitare